Select Page

Logistyka Informacji w organizacji: bezpieczeństwo, skuteczność, automatyzacja

Nowoczesne organizacje zyskują przewagę nad konkurencją za pomocą właściwego zarządzania wiedzą, informacjami, danymi i komunikacją oraz zapewnieniu ich bezpieczeństwa. Zyskują odporność na zmienną sytuację rynkową oraz zdolność do szybkiego reagowania na jej zmiany. Wspieramy nowoczesne firmy skupiając się na trzech elementach:

Komunikacja

Organizacje żyją dzięki komunikacji. Synchroniczna i asynchroniczna, interpersonalna i maszynowa potrafi sprawiać problem. Usprawnienie przepływów komunikacyjnych sprawia, że firma staje się bardziej innowacyjna, a także polepsza się w niej kultura pracy.

Wspieramy organizacje w tworzeniu sprawnych systemów i standardów komunikacyjnych.

Wiedza

Wiedza jest głównym strategicznym zasobem współczesnych organizacji. Może znajdować się pod zarządem jej członków. Może też być pod nadzorem struktur organizacji, co jest dużo bezpieczniejsze – w końcu członek organizacji może przestać nim być stosunkowo łatwo.

Wspieramy organizacje w zarządzaniu wiedzą, komunikacją i informacjami.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych to pięta achillesowa wielu organizacji. Nieodpowiednie, źle realizowane  procedury, niebezpieczne systemy teleinformatyczne potrafią sprawić problemy zarówno dla danych organizacji, jak i osobowych.

Wspieramy organizacje w zarządzaniu bezpieczeństwem wiedzy, komunikacji, informacji i danych osobowych.

Process automation

Automation improves business by increasing productivity, reducing costs, using the full potential of employees, minimizing errors and facilitating analytics.

Zarządzanie komunikacją i wiedzą

Koordynacja elementów komunikacji marketingowej, PR-owej i sprzedażowej z komunikacją pomiędzy zespołami i tworzeniem systemów wiedzy w organizacji.

Marketing - Sales Communication

Support in strategic management: planning and publishing content in the field of consistent, planned and tailored marketing and sales communication.

Logistyka Informacji

Parasolowe i strategiczne wsparcie w zarządzaniu komunikacją interpersonalną i maszynową, jej bezpieczeństwem i adekwatnością. Zarządzanie przetwarzaniem danych, informacji i wiedzy w organizacjach w zgodzie z przepisami prawa, a szczególnie RODO i standardami takimi jak ISO 27001.

Copywriting i Search Engine Optimization

Tworzenie treści blogowych, reklamowych i do mediów społecznościowych w taki sposób, by przynosiły maksymalny efekt, czy to w zakresie sprzedaży, czy marketingu, szczególnie Search Engine Optimization.

h
Wsparcie w Employer Brandingu

Stworzenie z najlepszych pracowników czy sprzedawców ambasadorów marki jest jednym ze sposobów na pozyskanie zaangażowanych pracowników i zainteresowanych klientów.

Z kim pracujemy:

Fundacja Crown

Wsparcie w strategicznym zarządzaniu komunikacją marketingową i sprzedażową.

Jazda Orlik

Wsparcie przy strategicznym zarządzaniu komunikacją SM.

Eurolinux

Stworzenie SZBI i przygotowanie do audytu z zakresu ISO 27001.

"Dla Dobra" Society

Stworzenie strony internetowej i edukacja w zakresie publikacji przez WWW.

Zapraszamy do współpracy!

Wysyłając wiadomość oświadczasz równocześnie że masz uprawnienie do nawiązania kontaktu za pomocą tego adresu e-mail.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak przetwarzamy informacje osobowe, w tym adresy e-mail – wejdź do odpowiedniego rozdziału Polityki Prywatności.

Formularz kontaktowy