INBOUND
CONSULTING

Inbound Consulting

Logo - Personal Brand by Inbound ConsultingLogo - Information Logistic by Inbound Consulting

PERSONAL BRAND

INFORMATION LOGISTICS

Marka osobista profesjonalisty:
managera i specjalisty

Wizerunek profesjonalisty w sieci, na portalach społecznościowych prowadzi do większego znaczenia w organizacji, lepszej sytuacji na rynku pracy, a także do możliwości monetyzacji swojej wiedzy i doświadczenia. Nasze wsparcie opieramy na trzech filarach:

Relacje

Ważne, żeby Twój wizerunek prowadził do istotnych relacji.
Dobranie ich i priorytetyzacja to także zadanie, w którym jesteśmy w stanie Cię wspierać, ale nie tylko.

Skontaktujemy Cię z ludźmi,
z którymi dobrze będzie Ci
współpracować.

Wizerunek

Wizerunek, jaki prezentujesz poprzez swoją Markę Profesjonalną bezpośrednio przekłada się na skuteczności Twoich działań.

Wspieramy Cię w jego zaplanowaniu i konsekwentnej realizacji.

Komunikacja

Pozostawanie w kontakcie, zarządzanie komunikacją asynchroniczną zjada energię.

Asystujemy w komunikacji, aby zachować Twoje siły na ważniejsze działania.

Wsparcie w tworzeniu i publikacji treści

Tworzenie treści dla swoich odbiorców zabiera czas. Dlatego warto to częściowo zdelegować, by te najbardziej żmudne elementy nie zużywały kreatywności.

Kształtowanie prezentacji w sieci

Spójny wizualny sposób prezentacji swojej osoby, a także wszystkich treści prezentowanych publicznie pozwala zadbać o rozpoznawalność i zapamiętywalność, a także o spójność marki osobistej.

Planowanie i wsparcie strategiczne

Zaplanowanie harmonogramu i sposobu publikacji po pierwsze skraca czas, a po drugie zwiększa efektywność przekazu.

Planowa komunikacja

Komunikacja, szczególnie spójna i strategicznie zaplanowana jest kluczowym elementem w tworzeniu marki osobistej. Ustrukturyzowanie przekazu powoduje, że odbiorcy odbierają osobę, stojącą za marką osobistą jako spójną i konsekwentną.

h
Copywriting

Tworzenie treści sprzedażowych to ciężka praca. Mamy jednak do tego narzędzia i wypracowany system.

Konsultacje, audyty i mentoring

Konsultacje, mentoring i audyty są metodami, których używamy we wspieraniu naszych klientów. Szczególnie dotyczy to mentoringu w kwestiach marketingowych, konsultacji w sprawach tworzenia i zabezpieczania Systemów Zarządzania Informacją i Wiedzą 

Logistyka Informacji w organizacji: bezpieczeństwo, skuteczność, automatyzacja

Nowoczesne organizacje zyskują przewagę nad konkurencją za pomocą właściwego zarządzania wiedzą, informacjami, danymi i komunikacją oraz zapewnieniu ich bezpieczeństwa. Zyskują odporność na zmienną sytuację rynkową oraz zdolność do szybkiego reagowania na jej zmiany. Wspieramy nowoczesne firmy skupiając się na trzech elementach:

Komunikacja

Organizacje żyją dzięki komunikacji. Synchroniczna i asynchroniczna, interpersonalna i maszynowa potrafi sprawiać problem. Usprawnienie przepływów komunikacyjnych sprawia, że firma staje się bardziej innowacyjna, a także polepsza się w niej kultura pracy.

Wspieramy organizacje w tworzeniu sprawnych systemów i standardów komunikacyjnych.

Wiedza

Wiedza jest głównym strategicznym zasobem współczesnych organizacji. Może znajdować się pod zarządem jej członków. Może też być pod nadzorem struktur organizacji, co jest dużo bezpieczniejsze – w końcu członek organizacji może przestać nim być stosunkowo łatwo.

Wspieramy organizacje w zarządzaniu wiedzą, komunikacją i informacjami.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych to pięta achillesowa wielu organizacji. Nieodpowiednie, źle realizowane  procedury, niebezpieczne systemy teleinformatyczne potrafią sprawić problemy zarówno dla danych organizacji, jak i osobowych.

Wspieramy organizacje w zarządzaniu bezpieczeństwem wiedzy, komunikacji, informacji i danych osobowych.

Zarządzanie komunikacją i wiedzą

Koordynacja elementów komunikacji marketingowej, PR-owej i sprzedażowej z komunikacją pomiędzy zespołami i tworzeniem systemów wiedzy w organizacji.

Web Design

Tworzenie stron internetowych zintegrowanych ze strategią komunikacji. Dodatkowym wyzwaniem jest uspójnienie strategii publikowania pomiędzy stroną internetową a mediami społecznościowymi.

Copywriting i Search Engine Optimization

Tworzenie treści blogowych, reklamowych i do mediów społecznościowych w taki sposób, by przynosiły maksymalny efekt, czy to w zakresie sprzedaży, czy marketingu, szczególnie Search Engine Optimization.

Logistyka Informacji

Parasolowe i strategiczne wsparcie w zarządzaniu komunikacją interpersonalną i maszynową, jej bezpieczeństwem i adekwatnością. Zarządzanie przetwarzaniem danych, informacji i wiedzy w organizacjach w zgodzie z przepisami prawa, a szczególnie RODO i standardami takimi jak ISO 27001.

h
Wsparcie w Employer Brandingu

Stworzenie z najlepszych pracowników czy sprzedawców ambasadorów marki jest jednym ze sposobów na pozyskanie zaangażowanych pracowników i zainteresowanych klientów.

Business Consulting

Konsultujemy i audytujemy firmy pod względem komunikacji marketingowo – sprzedażowej, a także pod kątem bezpieczeństwa informacji, tworzenia SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa prawnego.

Z kim pracujemy:

Fundacja Crown

Wsparcie w strategicznym zarządzaniu komunikacją marketingową i sprzedażową.

Jazda Orlik

Wsparcie przy strategicznym zarządzaniu komunikacją SM.

Eurolinux

Stworzenie SZBI i przygotowanie do audytu z zakresu ISO 27001.

Stowarzyszenie "Dla Dobra"

Stworzenie strony internetowej i edukacja w zakresie publikacji przez WWW.

Zapraszamy do współpracy!

Wysyłając wiadomość oświadczasz równocześnie że masz uprawnienie do nawiązania kontaktu za pomocą tego adresu e-mail.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak przetwarzamy informacje osobowe, w tym adresy e-mail – wejdź do odpowiedniego rozdziału Polityki Prywatności.

Formularz kontaktowy